<-
Apache > HTTP Sunucusu > Belgeleme > Sürüm 2.4 > Modüller

Apache MPM prefork

Mevcut Diller:  de  |  en  |  fr  |  ja  |  tr 

Açıklama:Evresiz ön çatallamalı HTTP sunucusu oluşturur
Durum:MPM
Modül Betimleyici:mpm_prefork_module
Kaynak Dosyası:prefork.c

Özet

Bu çok süreçlilik modülü (MPM) evresiz ve çocuk süreçlerin önceden çatallandığı bir HTTP sunucusu oluşturur. Her çocuk süreç gelen bir isteğe yanıt verirken ebeveyn süreç çocuk süreç havuzunu yönetir. Evresiz kütüphanelerle uyumluluk için evrelemeden kaçınma ihtiyacında olan siteler için uygundur. Ayrıca istekleri birbirlerinden yalıtmak için en iyi MPM’dir, dolayısıyla herhangi bir istekle ilgili bir sorun diğerlerini etkilemez.

Bu MPM kendi kendine her duruma çok iyi uyum sağladığından yapılandırma yönergeleri ile yapılandırılmaya nadiren ihtiyaç gösterir. Yönergelerin en önemlisi MaxRequestWorkers olup, değeri aynı anda almayı umduğunuz istek sayısını işleyebilecek kadar büyük, fiziksel belleğin tüm süreçlerin ihtiyaçlarını karşılamasına yetecek kadar da küçük olması gerekir.

Support Apache!

Konular

Yönergeler

Bugfix checklist

Ayrıca bakınız:

top

Nasıl çalışır?

Bağlantıları dinleyip gerektiğinde onlara hizmet sunan çocuk süreçleri devreye almak tek bir denetim sürecinin sorumluluğundadır. Apache httpd daima, gelen isteklere hizmet vermeye hazır bekleyen en fazla sayıda sunucu sürecini yedekte tutmaya veya boşta bekletmeye çalışır. Bu suretle, istemcilere isteklerinin sunulması için yeni çocuk süreçlerin çatallanmasını beklemek gerekmez.

Ana sürecin istekleri sunacak çocuk süreçleri oluşturma işlemini nasıl gerçekleştireceği StartServers, MinSpareServers, MaxSpareServers ve MaxRequestWorkers yönergeleri ile düzenlenir. Apache httpd kendiliğinden her duruma çok iyi uyum sağladığından, genelde, çoğu sitenin bu yönergelerin öntanımlı değerlerini değiştirmesi gerekmez. Aynı anda 256’dan fazla isteğe hizmet sunacak sitelerin MaxRequestWorkers değerini arttırmaları gerekebilir. Ancak, fiziksel belleği yeterli olmayan sitelerin de sunucunun belleği diske takaslamasını önlemek için bu değeri azaltmaları gerekebilir. Süreç oluşturmanın ayarlanması ile ilgili daha fazla bilgi edinmek için başarım arttırma ipuçları belgesine bakınız.

Unix altında 80. portu dinleyebilmek için ana sürecin root tarafından çalıştırılmış olması gerekirse de çocuk süreçler Apache httpd tarafından daha az yetkili bir kullanıcının aidiyetinde çalıştırılırlar. Apache httpd’nin çocuk süreçlerinin kullanıcı ve gruplarını ayarlamak için User ve Group yönergeleri kullanılır. Çocuk süreçlerin sunacakları içeriği okumaya yetkili olmaları gerekir, fakat bu yetkinin mümkün olduğunca kısıtlı tutulmasına çalışılmalıdır.

MaxConnectionsPerChild yönergesi ana sunucunun eski süreçleri öldürüp yenilerini oluşturmayı ne kadar sıklıkla yapacağını denetler.

Bu MPM, gürleyen sürü sorunu ortaya çıktığında (genelde çok sayıda dinlenen soket varlığında) gelen bağlantılara erişimi dizgileştirmek için mpm-accept muteksini kullanır. Bu muteksin gerçeklenimle ilgili hususları Mutex yönergesi ile yapılandırılabilir. Bu muteks hakkında ek bilgi için başarımın arttırılması belgesine bakınız.

top

MaxSpareServers Yönergesi

Açıklama:Boştaki çocuk süreçlerin azami sayısı
Sözdizimi:MaxSpareServers sayı
Öntanımlı:MaxSpareServers 10
Bağlam:sunucu geneli
Durum:MPM
Modül:prefork

MaxSpareServers yönergesi boştaki çocuk sunucu süreçlerinin azami sayısını belirler. Boştaki süreç, o an bir isteğe hizmet sunmayan süreçtir. Eğer MaxSpareServers sayıda süreçten daha fazla boşta süreç varsa ana süreç bu fazlalıkları öldürecektir.

Bu parametrenin ayarlanması sadece çok meşgul siteler için gerekli olabilir. Bu parametreye çok büyük bir değerin atanması oldukça kötü bir fikirdir. Eğer bu değeri MinSpareServers değerine eşit veya daha küçük bir değere ayarlarsanız, Apache HTTP Sunucusu bu değeri kendiliğinden MinSpareServers + 1 olarak değiştirecektir.

Ayrıca bakınız:

top

MinSpareServers Yönergesi

Açıklama:Boştaki çocuk süreçlerin asgari sayısı
Sözdizimi:MinSpareServers sayı
Öntanımlı:MinSpareServers 5
Bağlam:sunucu geneli
Durum:MPM
Modül:prefork

MinSpareServers yönergesi boştaki çocuk sunucu süreçlerinin asgari sayısını belirler. Boştaki süreç, o an bir isteğe hizmet sunmayan süreçtir. Eğer MinSpareServers sayıda süreçten daha az boşta süreç varsa ana süreç sayıyı tamamlamak için yeni çocuk süreçler oluşturacaktır: Bir tane oluşturur, 1 saniye bekler, sonra 2 tane oluşturur, 1 saniye bekler, sonra 4 tane oluşturur ve saniyede 32 çocuk süreç oluşturuluncaya kadar böyle üstel olarak artar. Artış MinSpareServers ile belirlenen sayıda duracaktır.

Bu parametrenin ayarlanması sadece çok meşgul siteler için gerekli olabilir. Bu parametreye çok büyük bir değerin atanması oldukça kötü bir fikirdir.

Ayrıca bakınız:

Mevcut Diller:  de  |  en  |  fr  |  ja  |  tr 

top

Yorum

Notice:
This is not a Q&A section. Comments placed here should be pointed towards suggestions on improving the documentation or server, and may be removed again by our moderators if they are either implemented or considered invalid/off-topic. Questions on how to manage the Apache HTTP Server should be directed at either our IRC channel, #httpd, on Freenode, or sent to our mailing lists.